Odlingsprojektet LEVANDE KULTUR!
Runt om på området håller vi på att anlägga en trädgård med ekologiska köksträdgårdsodlingar.
Vi använder oss av täckodling som arbetssätt och odlingslådor som i stadsodlingskonceptet.
Alla grönsaker och kryddor används i köket på restaurangen.
Vi planerar för att utveckla baksidan med ett permakulturlandskap där allt vatten ska komma från det stora ladugårdstaket.
Vi hägnar in våra odlingar med kastanjestaket och hönsnät för att hålla alla rabbisar utanför. Vår trädgårds och odlingsansvariga Anna Malmqvist sköter odlingsprojektet.
I odlingsprojektet tar vi emot människor som vill och behöver praktik, rehabilitering eller en plats att vara på genom att arbeta med jorden.Ett halvår senare..