MANIFEST
Konst är ett språk
Konst uppstår av tankar
Konst är vilja
Konst är mellanrummet som någon tänkt på
Konst är det vi vill se och kan upplevaKONST REPUBLIKEN
KONSTREPUBLIKEN arbetar med processer och mötet med människor.
I gränslandet mellan konstruktioner, arkitektur och seendet finns människans fantasi som ingen kan styra över, eller? Ser vi alla samma sak?

På LEVA Kungslador kommer det att genom pågående workshops under sommaren 2015 bli ett antal konstnärliga objekt som visas till sin fulländande form under GOTLAND ARTWEEK.
Ingen vet just nu i JUNI vad detta kommer att leda till, inte vi själva heller.
Verk av årets konstnärer, arkitekter kommer att visas på olika platser.

KONST REPUBLIKEN drivs som ett konstprojekt genom LEVA Kungslador.
Konstrepubliken innefattar området runt LEVA Kungslador och bunkrarna strax söder om LEVA Kungslador, vid infarten till Vibble. Här kan man mellan LEVA Kungslador och Bunkrarna promenera på Södra Hällarna, Visbys nya naturreservat!Deltagare under Gotland Art week 2015:
Ollio / Jonathan Johansson
Helena Bloom
Shelley och Elenore Sharr
Hiro Tsukue
Eli H Eines


www.levakungslador.se